Ny filterteknologi

Læs herunder, hvad det er vi kan tilbyde. Skulle du have nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

LB Watertech præsenterer en helt ny filterteknologi

Kort sagt, kan vi med et filter fra LB Watertech, rense drænvand fra kunstgræsbaner og befæstede arealer for:

Metaller

Mikroplast

Phtalater*

PAH´er*

(*)Rensningen forudsætter specifik baneopbygning/dræn.

Baggrund

LB Watertech har afsæt i en af landets største leverandører af kunstgræsbaner NKI Nordisk Kunstgræs samt aut. kloakmester AML Entreprise.

Vi har erfaring i anlæg af over 60 kunstgræsbaner i Danmark og Grønland, både som hovedentreprenør, anlægs- og belægningsentreprenør.

Med fokus på de miljømæssige forhold ved disse anlæg, samt de problemstillinger, som vi er forpligtet til at forholde os til ved anlæg af disse baner, var NKI, i 2013, de første til at få udarbejdet en komplet scanning over hvilke miljøfremmede elementer, som blev udledt af vore helt konkrete systemer. Se rapporten ved at klikke på ikonet herunder.

LB Watertech har, i samarbejde med Teknologisk Institut og med støtte fra Innovationsfonden udviklet et filter ud fra følgende forudsætninger:

– Koncentrationen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand kan variere meget, afhængigt af materialevalg, omgivelser og alder*
– Ønske om at sikre renheden af drænvandet ud fra dimensionering af materialer og de stillede krav.
– Målbar og styret drift og kontrol.
– Installationspris og drift skal være lavere end alternative indfyldsmaterialer til kunstgræsbaner.
– Dokumentation skal være grundig og uafhængig.

(*) Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner, DHI

Proces

Vi har erfaret at der er ret voldsomme udsving i målinger for udledning af metaller fra kunstgræsbaner, selvom vi har installeret nøjagtig de samme elementer i belægningen.

Dette skyldes, helt konkret, de omgivende elementer og specielt f.eks. et galvaniseret stålhegn, som vil udlede markant flere metaller end der vil kunne måles fra kunstgræsbanen og indfyldet.

Netop et hegn var kilden til en problemstilling som vi måtte forholde os til på en bane i Morud.
Vi havde, på baggrund af en helt identisk installation i Nyborg Kommune målt disse værdier i drænvandet:

Værdier i drænvandet.

Da der efterfølgende blev målt på banen i Morud var det helt andre værdier vi skulle forholde os til.

Tallene blev sammenholdt med en måling på batch af indfyldet i den konkrete bane, og som det ses kunne der med sikkerhed konstateres en ekstern forurening:

Afløbsvandet på begge baner er forseglet med en drænplade og forsegling i drænrender, så dermed kunne det endelig konstateres af metallerne kom fra et galvaniseret stålmåttehegn, som er opsat i Morud.

Der blev lavet en prototype V1 på filteret i Morud med henblik på at nedbringe udledningen af metaller og de første resultater var så lovende så Innovationsfonden bevilgede støtte til videreudvikling og dokumentation af et filter efter ovennævnte forudsætninger.

Afdækning af det konkrete behov

På en nyanlagt bane i Randers blev der installeret løbende monitorering af en nyanlagt kunstgræsbane, med henblik på afdækning af indholdet i drænvand over tid:

Konklusionen blev en udledning af Zink på 712,8 g./årligt fra en ny kunstgræsbane.

Med disse forundersøgelser er det muligt at beregne og forudsige kapaciteten i et filter, holdt op mod de stillede krav og mængden af drænvand.

Den konkrete løsning

På en ny bane opbygges dræn og drænrender således at der drænes horisontalt via en drænplade til drænrender i siden af baneanlægget.
Det samlede drænsystem er forseglet således at alt vandet styres til filteret.
Alt efter det konkrete krav og behov, vil filteret kunne rense op til over 96% af metaller som:
– Zink
– Bly
– Kobber
– Krom
– Cadmium

Derudover kan det dokumenteres at der, i baneopbygningen og drænsystemet ikke kan spores phtalater og PAH´er.

Se den samlede rapport Teknologisk Institut 737591 ved at klikke på ikonet herunder.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Adresse

Hedagervej 90, 5270 Odense

Følg os på

Besøg vores samarbejdspartnere