LB Watertech præsenterer nu et filter til at undgå afledning af metaller samt mikroplast fra kunstgræsbaner og andre befæstede arealer.

LB Watertech har, i samarbejde med Teknologisk Institut og med støtte fra Innovationsfonden udviklet et filter ud fra følgende forudsætninger:

– Koncentrationen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand kan variere meget, afhængigt af materialevalg, omgivelser og alder*
– Ønske om at sikre renheden af drænvandet ud fra dimensionering af materialer og de stillede krav.
– Målbar og styret drift og kontrol.
– Installationspris og drift skal være lavere end alternative indfyldsmaterialer til kunstgræsbaner.
– Dokumentation skal være grundig og uafhængig.