“Det udledte drænvand kommer til at ligne noget, der ligner almindeligt regnvand, når det har været igennem filtret”. Projektleder Jacob Ask Hansen fra Teknologisk Institut har været rådgiver på den fysisk-kemiske del af samarbejdet med fynske Nordisk Kunstgræs Import om udviklingen af et filter, som kan rense drænvandet på bl.a. kunstgræsbaner.

Se hele artiklen her